Plačilni pogoji

Ob prijavi na potovanje potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, zavarovanje odpovednega rizika, če se je zanj odločil, ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 11. točke Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku (pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom) udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu turistične agencije GremoZeleno | GoGreenway (račun ali predračun), Turistična agencija GremoZeleno | GoGreenway pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica / voucher ali / in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve turistične agencije GremoZeleno | GoGreenway, v primeru vračila plačila, turistična agencija GremoZeleno | GoGreenway v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Plačilo aranžmajev je v evrih (EUR, €). Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo, oziroma ko turistična agencija GremoZeleno | GoGreenway prejme plačilo na transakcijski račun Pro anima, d.o.o., ki upravlja z njeno blagovno znamko.

Podrobnosti o vseh elementih turističnih paketov turistične agencije GremoZeleno | GoGreenway so navedeni v Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje (najdete na